Įmonių socialinė atsakomybė
Pagrindinių įmonių socialinės atsakomybės normų taikymas – verslo pagrindas.

Aktyvus verslo, kaip tiesioginio socialinių teisinių santykių nario, dalyvavimas socialiniame ir visuomeniniame gyvenime, siekiant pagerinti visuomenės gyvenimo kokybę.

Pagalbos teikimas, įgyvendinant privataus ir viešojo sektoriaus projektus.
Aplinkos apsauga. Maksimalus energiją tausojančių technologijų ir atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas.
Kaip mes dirbame
OPS grupė siūlo visą žalos bylų reguliavimo sprendimų ir paramos paslaugų spektrą. Visos mūsų paslaugos yra surinktos po vienu „skėčiu“, todėl mes galime būti itin lankstūs palaikydami santykius su klientais.
OPS grupė – patikimas klientų (nuo privačių asmenų iki stambiausių įmonių) partneris. Atvira daugiakalbė internetinės pagalbos sistema www.eclaims.eu

Daugiakalbė internetinė draudimo žalų bylų reguliavimo ir paramos sistema lietuvių, latvių, estų, anglų, norvegų, švedų, lenkų ir rusų kalbomis.

Tinkamai organizuota informacijos apie draudžiamuosius įvykius struktūra, profesionalus duomenų ir analitinės informacijos panaudojimas leidžia nustatyti ir valdyti aptarnavimo lygį pagal kliento poreikius.
Prieiga prie duomenų sistemos, kurioje pateikti visi dokumentai, pranešimai ir informacija apie draudžiamuosius įvykius, yra maksimaliai aiški ir skaidri draudimo bendrovėms.
Mūsų kruopščiai atrinktas vietinių paslaugų teikėjų tinklas užtikrina minimalias administracines išlaidas.